Ocena ekonomiczna projektów

Uniknij kosztownych błędów decyzyjnych dzięki wiedzy z zakresu finansów. Dowiedz się, jak wyliczać stopę zwrotu z inwestycji (ROI) i oceniać skalę rentowności projektu. Naucz się definiować i obliczać próg opłacalności, okres zwrotu i wartość bieżącą netto (NPV). 
Write your awesome label here.
7
Liczba lekcji
4
Liczba filmów
3:10
Czas (godz.)

Czego się nauczysz?

Szkolenie pt. „Ocena ekonomiczna projektów” pomoże Ci rozwinąć kluczowe kompetencje biznesowe. Nauczysz się:
 • wskazywać metody i narzędzia wykorzystywane przy ocenie ekonomicznej projektów,
 • wyliczać stopę zwrotu z inwestycji (ROI) oraz na jej podstawie oceniać rentowność projektu,
 • definiować i obliczać próg opłacalności (break-even) oraz oczekiwany zysk (target profit)
 • obliczać i interpretować wartość bieżącą netto (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) i okres zwrotu (payback period),
 • oceniać ryzyko projektu za pomocą analizy wrażliwości.

Co otrzymasz?

 • Prestiżowy certyfikat ICAN Institute

 • Narzędzia biznesowe do pobrania
 • Plan wdrożenia kompetencji
 • Artykuły i podcasty „MIT Sloan Management Review Polska”
 • Dostęp do aplikacji (Android, iOS)

Ekspert

Marcin Słomski FCCA
Ekspert w zakresie optymalizacji wartości przedsiębiorstw. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na zwiększanie wartości firm. Jest nietypowym finansistą – więcej czasu poświęca na kontakty z osobami odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż niż z księgowymi. 
Zobacz więcej

Kryteria zaliczenia

Aby otrzymać certyfikat, musisz:
 • zaliczyć wszystkie aktywności,
 • zdać test końcowy na co najmniej 80%.

Pochwal się nowymi umiejętnościami!

Dodaj certyfikat ukończenia szkolenia do swojego profilu na LinkedIn, udostępnij go w mediach społecznościowych lub zamieść informację o jego zdobyciu w swoim CV!  

Struktura szkolenia