Pomoc

Poniższe tutoriale dotyczą kluczowych funkcji platformy e-learningowej ICAN Online Learning.

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: pomoc@ican.pl.

Jak generować raporty?

Krok 1

Przejdź do Dashboardu, zlokalizuj Reports Center i kliknij: View user progress.
Empty space, drag to resize

Krok 2

Wybierz odpowiednie filtry i kliknij Export user progress.

W wybranym przykładzie, wygenerujemy raport użytkowników dla szkolenia BUDŻETOWANIE.
Empty space, drag to resize

Krok 3

Wybierz Download detailed courses reports (1) oraz kliknij Export user progress (2), aby wyeksportować plik Excel z danymi.
Empty space, drag to resize

Opcjonalnie

Istnieje możliwość generowania zaawasowanych raportów, które łączą wiele filtrów. Aby wygenerować taki raport, należy przejść do zakładki (1) Advanced search, wybrać odpowiednie filtry (2) Add filter oraz (3) Apply filters, aby wyświetlić listę.

Jak dodać nowego użytkownika?

Krok 1

Przejdź do Dashboardu, zlokalizuj Seats i kliknij: Manage seats.
Empty space, drag to resize

Krok 2

Aby dodać pojedyńczego użytkownika, należy wybrać opcję A: Add member.

W przypadku potrzeby dodania wielu użytkowników, należy wybrać opcję B: Bulk actions.
Empty space, drag to resize

Krok 3 - Opcja A: Add member

Najpierw należy wypełnić dane użytkownika - user details. Obowiązkowe dane to:
  • USERNAME - tu wpisz imię i nazwisko,
  • EMAIL - tu wpisz adres email,
  • FIRSTNAME - tu wpisz imię,
  • LASTNAME - tu wpisz nazwisko.
Pozostałe pola są opcjonalne.

Następnie, wybieramy opcję Add user to seat i szkolenie / szkolenia, które użytkownik ma mieć dostępne Select courses.

Opcjonalnie, w tym kroku można nie określać dostępu do szkoleń, lecz zrobić to później, po dodaniu wszystkich użytkowników do listy.

Zobacz: Jak nadać dostęp do szkoleń?

Ważne 
Na podany adres email zostanie wysłana automatyczna wiadomość z linkiem, który umożliwi użytkownikowi ustalenie hasła dostępu do konta.
Empty space, drag to resize

Krok 3 - Opcja B: Bulk actions

W przypadku dodawania wielu użytkowników, istnieje możliwość dodania ich poprzez formularz Excel. W tym celu najpierw wybieramy (1) Upload file, a następnie (2) Add & Enroll users.

Ważne

Formularz dostępny jest do pobrania w tym oknie. Wystarczy kliknąć download the excel template.
Empty space, drag to resize

Jak nadać dostęp do szkoleń?

Krok 1

Przejdź do Dashboardu, zlokalizuj sekcję Seats i kliknij: Manage seats.
Empty space, drag to resize

Krok 2

Wybierz użytkownika, któremu chcesz nadać dostęp, następnie wejdź w opcje i wybierz Enroll in courses.

Alternatywnie, jeśli chcesz usunąć dostęp do wybranych szkoleń, wybierz Unenroll from courses.
Empty space, drag to resize

Krok 3

Z rozwijanej listy (1) wybierz szkolenie, które ma otrzymać użytkownik. Może to być:
  • jedno szkolenie,
  • wszystkie szkolenia (All courses),
  • lub kilka wybranych szkoleń (Custom list...).
 
Nastepnie kliknij Enroll user (2).
Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize