Zrozumienie sprawozdań finansowych

Naucz się definiować aktywa i pasywa, przeprowadzać analizę sprawozdania i oceniać kondycję finansową firmy dzięki znajomości bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
Write your awesome label here.
6
Liczba lekcji
5
Liczba filmów
2:50
Czas (godz.)

Czego się nauczysz?

Szkolenie pt. „Zrozumienie sprawozdań finansowych” pomoże Ci rozwinąć kluczowe kompetencje biznesowe. Nauczysz się:
 • oceniać kondycję finansową firmy dzięki znajomości roli bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • wyjaśnić, na czym polega w rachunkowości zasada memoriałowa oraz zasada współmierności kosztów i przychodów,
 • odczytywać z rachunku zysków i strat, jakiego typu działalność miała wpływ na osiągnięcie końcowego wyniku,
 • definiować aktywa i pasywa oraz ich klasyfikację na główne kategorie,
 • odczytywać z rachunku przepływów pieniężnych, w jakich obszarach działalności firma generuje nadwyżkę lub deficyt środków pieniężnych i jak ich łączna wartość przekłada się na poziom gotówki w firmie,
 • interpretować wskaźniki analizy finansowe firmy w powiązaniu w informacjami biznesowymi nieujętymi w sprawozdaniach finansowych.

Co otrzymasz?

 • Prestiżowy certyfikat ICAN Institute

 • Narzędzia biznesowe do pobrania
 • Plan wdrożenia kompetencji
 • Artykuły i podcasty „MIT Sloan Management Review Polska”
 • Dostęp do aplikacji (Android, iOS)

Ekspert

Marcin Słomski FCCA
Ekspert w zakresie optymalizacji wartości przedsiębiorstw. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów ukierunkowanych na zwiększanie wartości firm. Jest nietypowym finansistą – więcej czasu poświęca na kontakty z osobami odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż niż z księgowymi. 
Zobacz więcej

Kryteria zaliczenia

Aby otrzymać certyfikat, musisz:
 • zaliczyć wszystkie aktywności,
 • zdać test końcowy na co najmniej 80%.

Pochwal się nowymi umiejętnościami!

Dodaj certyfikat ukończenia szkolenia do swojego profilu na LinkedIn, udostępnij go w mediach społecznościowych lub zamieść informację o jego zdobyciu w swoim CV!  

Struktura szkolenia