ROLA MENEDŻERA: Sesja - Świadomość biznesowa i rola menedżera

14 czerwca 2024

ROLA MENEDŻERA: Sesja - Rozwój kompetencji menedżerskich

28 czerwca 2024

PRACA Z ZESPOŁEM: Sesja - Budowanie efektywnych zespołów

30 sierpnia 2024

PRACA Z ZESPOŁEM: Sesja - Zarządzanie 

zespołem

13 września 2024

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE: Sesja - Strategie budowania zaangażowania

27 września 2024

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE: Sesja - Wspieranie rozwoju podwładnych

11 października 2024

KOMUNIKACJA I RELACJE: Sesja - Skuteczna komunikacja menedżera

25 października 2024

KOMUNIKACJA I RELACJE: Sesja - Komunikacja jako narzędzie relacji i wpływu

08 listopada 2024

ZARZĄDZANIE SOBĄ: Sesja - Samoświadomość i nastawienie na rozwój w praktyce menedżerskiej

22 listopada 2024 

ZARZĄDZANIE SOBĄ: Sesja - Zarządzanie sobą i produktywność własna

06 grudnia 2024